PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

Trestné právo

- právne poradenstvo, vypracovanie písomných podaní, trestných oznámení, sťažností, žiadostí, vyjadrení, návrhov, opravných prostriedkov
- obhajoba (obvinených alebo obžalovaných) vo všetkých štádiách trestného konania
- zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie)
- podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, upustenie od zvyšku trestu a zahľadenie odsúdenia

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net