PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

ODMENA ADVOKÁTA

Odmena advokáta sa určuje spravidla na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny, avšak výška takto dohodnutej zmluvnej odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Vyššie uvedená vyhláška umožňuje zmluvnú odmenu určiť:
- podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
- paušálnou sumou (paušálna odmena),
- podielom na hodnote veci (podielová odmena),
- tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net