PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

Občianske právo

- vypracovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi
- právne poradenstvo a analýzy, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností
- vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- zastupovanie v dedičskom konaní
- zastupovanie v exekučnom konaní
- súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
- mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konanie
- ochrana osobnosti

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net