PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Právne zastupovanie v súdnych konaniach, v konaniach pred štátnymi orgánmi  a inými orgánmi verejnej moci, notármi a exekútormi a inými právnickými alebo fyzickými osobami.

Spracovanie návrhov na začatie konania (žaloby), opravné prostriedky proti  rozhodnutiam (odvolanie, žaloba na obnovu konania, dovolanie), ústavné sťažnosti a iné.

Vypracovanie jednostranných alebo dvojstranných právnych úkonov (zmlúv) a iné.

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net