PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

Rodinné právo

- príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v konaniach o rozvode manželstva, o určenie vyživovacej povinnosti, o úpravu rodičovských práv a povinností (úprava výživného, zverenie do osobnej starostlivosti, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.), o určenie rodičovstva, o osvojenie
- poručníctvo a opatrovníctvo
- uplatňovanie nárokov na výživné
- vypracovanie rodičovských dohôd

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net