PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

Obchodné právo

- vypracovanie žalôb a zastupovanie pred súdmi, zastupovanie pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi a daňovými úradmi
- zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností - založenie a vznik obchodnej spoločnosti a družstva, zmeny v obchodnom registri, zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností, fúzie a akvizície spoločností, likvidácie spoločností
- súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní
- zastupovanie v sporoch zo zmeniek a šekov
- vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, právne analýzy, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, ochrana pred nekalosúťažným konaním
- právo cenných papierov

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net