PROFIL SLUŽBY ODMENA ADVOKÁTA KONTAKT IMPRESSUM  

Občianske právo
Obchodné právo
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právne poradenstvo

JUDr. Martina Červenková, advokát

PROFIL

2012 - Slovenská advokátska komora, advokátska skúška
2009 - Bratislavská vysoká škola práva, Fakulta práva, Bratislava, rigorózna skúška (JUDr.)
2007 - Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, magisterské štúdium (Mgr.)

PRÁVNA PRAX
2016 - advokát, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.
2013 - rozhodca Najvyšší rozhodcovský súd a. s.
2012 - advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 6179
2008 – 2012 - advokátsky koncipient, advokátska kancelária
2002 – 2008 - právny asistent, obchodná spoločnosť

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Anglický jazyk a nemecký jazyk

ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH ZDRUŽENIACH
Slovenská advokátska komora

Kontakt

Advokátska kancelária Červenková, s.r.o.

  Dunajská 1
811 08 Bratislava
Slovenská republika
  +421 905 93 60 43
     
  martina.cervenkova@cervenkova.sk

© 2013 - 2020 Copyright, Advokátska kancelária Červenková, s.r.o Všetky práva vyhradené     Webdesign by chorvat.net